Tłumaczenie przysięgłe

Pozwala na zachowanie prawnego charakteru dokumentów w niektórych krajach. Zwracamy uwagę na fakt, że ten typ tłumaczeń nie jest obowiązkowy w Irlandii. TRANSLIT zatrudnia wielu tłumaczy przysięgłych z różnych języków, by dostarczyć Państwu tłumaczenia najwyższej jakości.

Tłumaczenie przysięgłe nie jest obowiązkowe dla dokumentów we wszystkich krajach, lecz może być wymagane w stosunku do niektórych dokumentów w krajach, takich jak Polska, Francja, czy USA. Na terenie Irlandii wystarczy tłumaczenie poświadczone przez firmy tłumaczeniowe (z ang. certified translation).

Tłumaczenie przysięgłe wykonuje tłumacz zaprzysiężony przez odpowiednie instytucje rządowe. Zostać nim może osoba z odpowiednim wykształceniem, a jej umiejętności są oceniane raz na pięć lat. Tłumacz przysięgły składa również przysięgę przed sądem, obiecując zawsze rzetelnie wykonywać swoje obowiązki przy tłumaczeniu dokumentów im powierzonych. Po przetłumaczeniu dokumentu, tłumacz przysięgły przybija na nim pieczątkę, by poświadczyć zgodność tłumaczenia z oryginałem oraz tym sposobem uczynić tłumaczenie oficjalnym dokumentem.

Ten typ tłumaczenia jest najczęściej używany przy tłumaczeniu dokumentów procedur rządowych, takich jak procesy sądowe, procedury rozpatrywania wizy lub zezwolenia na prace. Dla tego typu dokumentów tłumaczenie poświadczone tylko przez firmę tłumaczeniową może być niewystarczające w niektórych krajach. Tłumaczenie przysięgłe służy zachowaniu oficjalnego charakteru dokumentu poza granicami kraju, w którym został on wydany.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, skontaktuj się z nami, oferujemy usługi z tego zakresu w wielu językach.

Copyright © TRANSLIT 2009-2018. All rights reserved.