Ze względu na rozwój światowej gospodarki, lokalizacja oprogramowania jest niezbędna podczas sprzedaży produktów oraz usług na zagranicznych rynkach, które różnią się pod względem kulturowym. Lokalizacja oprogramowania polega na dostosowaniu go do wymagań językowych, kulturowych oraz technicznych rynku docelowego. Jest to proces wymagający dużego nakładu pracy oraz czasu.
TRANSLIT może pomoc w określeniu, który proces oraz które narzędzia będą najlepsze do poprawnej lokalizacji Państwa aplikacji. Nasza firma oferuje całościowe podejście do zadania, by pokonać wszystkie przeszkody kulturowe i sprawić, by Państwa oferta dotarła do jak największej liczby odbiorców.

software localisation

Zapewniamy lokalizację oprogramowania od samego początku do końca. Oferujemy usługi w następujących językach programowania:

• HTML
• XHTML
• XML
• PHP
• ASP / DOT.NET
• VB
• Java
• Tablice łańcuchów
• Pliki binarne: DLL, EXE

Tłumaczymy i lokalizujemy oprogramowanie z zakresu:

• Komputerów
• Gier
• Materiałów edukacyjnych

Copyright © TRANSLIT 2009-2018. All rights reserved.

Would like to receive a call from TRANSLIT?

Please complete the form below:

By clicking a submission button, I agree to Consent